img_1023

SUSUNAN PERANGKAT DESA JATIROYOM

KEPALA DESA                                              =   AGUS SUSILO

SEKRETARIS DESA                                     =   SUBROTO

KAUR KEUANGAN                                      =   MASNI

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN     =   RIYANTO

KASI PEMERINTAHAN                             =   ADI SUMITRO

KASI KESEJAHTERAAN                            =   LUKIS

KASI PELAYANAN                                       =   YASIN

KADUS KEBADERAN                                  =   CASDURI

KADUS KALIWADAS                                   =   ARIF SUGIRIN

KADUS JATIROYOM                                   =   EDI SUKANTO

KADUS RUJAKBELING                              =   –

KADUS PARUNGKUDI                               =   HADI NURYANTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top ➤