PERNGURUS RT-RW
Dusun Kebaderah

Casmito

Ketua RW. 001

Amirudin

Ketua RT. 001

Karmani

Ketua RT. 002

Karso

Ketua RT. 003

Dusun Kaliwadas

xxxx

Ketua RW. 002

Waloejo

Ketua RT. 004

Kadiyono

Ketua RT. 005

Sodikin

Ketua RW. 006

Subarkah

Ketua RT. 007

Dusun Jatiroyom

Eko Priyono

Ketua RW. 003

Rasdi Suharyanto

Ketua RT. 008

Abdul Rozak

Ketua RT. 009

Dusun Rujakbeling

Al Hakim

Ketua RW. 004

Karmani

Ketua RT. 010

Jaelani

Ketua RT. 011

Diki Hermawan

Ketua RT. 012

Dusun Parungkudi

Sarjo

Ketua RW. 005

Wahyudi

Ketua RT. 013